Pályázati anyag a Budapesti Corvinus Egyetem új oktatási épületéhez kapcsolódó kortárs műalkotás létrehozására.
2007

Alkotótárs: Horváth Csaba


A tervezett mű világmodellek jeleiből épül fel: a platóni ideális testek egy kódex lapjai közt a XXI. század egyidejűségében végtelen bonyolultságúvá bomlanak.
A terv fő eleme egy, a homlokzatra merőleges (fél)kapu, amely egyben egy könyv szimbóluma is. A kapu az épület oszloprendjének ritmusát folytatja, azonban nem tömör, hanem - a kódex lapjaira utalva - több keskenyebb oszlopból áll össze. A könyv a homlokzat tükröző fala által válik nyitottá és virtuális felével együtt teljessé.
Ez a kapuzat a foglalata az öt platóni testet - különböző változatokban - megjelenítő kompozíciónak. A végleges változat pontos kidolgozása és a megfelelő műszaki-statikai tervdokumentáció elkészítése a pályázatban bemutatott kompozíció esztétikai minőségét nem csorbítva készül el. A platóni testek elhelyezésére két egyenértékű változatot mutatunk be:

Linkfelhő
Az ideális létezők, a platóni ideális testek a retina számára érzékelhetetlenek. Ahogy a szemünk sokszoros cikkcakk mozgásokkal letapogat egy térbeli tárgyat, egy reálisan létezőt, úgy agyunk letapogathat egy ideális létezőt. A platóni testek egyikét torzítja egy olyan véletlenszám generáláson alapuló számítógépes eljárás, amely megsokszorozza és eredeti helyzetükből különböző mértékben kimozdítja a test éleit. Így a szabályos test helyén egy bizonytalan rajzolatú, "letapogatott" térbeli objektum körvonalazódik. A módosított test csúcspontjaiban kisebb méretben megjelenik az öt torzítatlan platóni test. A kompozíció így egy gráfhoz, vagy az Internet tétképéhez válik hasonlatossá.
"...az egyik, melyet mintakép gyanánt tettünk kiinduló alapul, ésszel felfogható és mindig egyformán létező; csak utánzata e mintaképnek a másik, keletkező és látható."
5 idea
Az 5 platóni test részben a tükröző felületen helyezkedik el, így a valós és képzetes részük kiegészíti egymást.
"S a világnak a teste látható lett, maga a lélek azonban láthatatlan, de része van az értelemben és harmóniában..."(Platón:Timaiosz)