Pályázati anyag a Debreceni Egyetem kollégiumépületeihez kapcsolódó kortárs műalkotás létrehozására.
2007

Stég
A tervezett mű a stég szobra.
Minden stég köztes térben, szárazföld és víz között áll. Magában álló épített forma a természeti formák közt. Lehet megtervezett vagy esetlegesen épülő.
A mű alakja a legegyszerűbb stégekkel azonos, anyaga azonban azoktól eltérően .
A kő-stég egyszerre szobor és bejárható építmény. Körüljárható plasztika helyett egy, a kollégiumok által körbezárt udvart, mint találkozóhelyet alakító tárgy.
Alapzata negatív posztamens: egy kis mélységű medence.
A stég a talaj síkjánál egy lépcsőnyivel magasabban helyezkedik el, így szokásos módon megközelíthető, a kert terétől mégis kissé elválik. Ez a erősíti a mű szobor-szerűségét.
A stég-szobor a rajta esetlegesen elhelyezkedő emberekkel együtt válhat teljessé. Az egyszerre csak néhány ember számára elegendő terület helyzete miatt - a kollégiumi élet más tereihez hasonlóan - intim és nyilvános hely egyszerre.
Debrecenben jellemzően sok a szökőkút-medence-tó. A tervezett medence vízfelülete a kollégium kertjébe is behoz hangulatukból egy keveset... A medence és stég a hármas kollégiumépület kapujától jobbra eső füves területen, a burkolt tér határán helyezkedik el. A stég anyagának felületmegmunkálása, színe a lehetőségekhez képest közelíti a korábban a területen elhelyezett nőszobor megjelenését. Kutas László szobra a medence partja felé fordítva, attól kissé távolabb, a medence és a kollégiumkapu között, kiemelés nélküli betonposztamensen kap helyet. A kertben javasolt a jelenlegi közlekedési utak mellett a stég megközelítéséhez két fakéreg-szórt felületű ösvény kialakítása. Szintén javasolt a területen a hármas kollégiumépülethez közel elhelyezett kandeláber kis magasságú kültéri világítótestre történő lecserélése.