Plakát-, és szóróanyagtervek az éterben újrainduló Tilos Rádió számára - design. 2003. /
      Posters and flyers for an independent radio station. 2003.